Blog

Příroda učitelkou aneb rozvoj skrze svobodnou hru

Budoucnost našich dětí začíná dnes Dnes, v době, kdy se potýkáme s mnoha ekologickými hrozbami, jako jsou nedostatek vody, ozónová díra, tající ledovce, sucha, vymírající živočišné druhy, potravinová nejistota ad. je rozhodně potřebné seznamovat děti se zákonitostmi přírody. Tato situace se jich totiž dotýká už teď a také bude ovlivňovat jejich životy v budoucnosti. Poznáváním přírody tak můžeme podpořit pozitivní vztah k přírodě, motivaci k její ochraně, zodpovědné chování směrem k udržitelnos...

Pro každého člověka je důležité, aby měl volný prostor

Rozhovor s Raffaelem Salvoldim - italským umělcem, který tvoří neuvěřitelné instalace zestavebnice Kapla.   Raffaele Salvoldi pracuje jako kameraman filmových produkcí, reklam a dokumentů, kromě toho se ale věnuje různým uměleckým uměleckým a nezávislým projektům. V roce 2021 se k nim přidal projekt WoodArc, instalace z dřevěné stavebnice Kapla, díky kterým zkoumá formu, gravitaci a různé architektonické struktury. Vybírá pro ně pozoruhodná nebo polozapomenutá místa s výrazným geniem...

Archív

Archív starších článků....