Písek a jeho terapeutické účinky


Článek první fotka

Písek skrývá obrovský potenciál. Hra s ním je přirozená každému z nás. Vybízí k tomu se ho dotýkat, prosívat mezi prsty, mačkat, hrabat, namáčet, hloubit jámy, kreslit do něj prstem ad. Probouzí v nás kreativitu a působí terapeuticky. Kontakt s ním rozvíjí naše smysly a uvolňuje stres.

Jak na hru s pískem

Pro jednoduchou aktivitu postačí nádoba naplněná pískem. K tomu pak různé nářadí - lopatky, hrabičky různých tvarů a rozměrů, které vytváří odlišné struktury, lžíce, konvičky, pipety, rozprašovače a další náčiní pro práci s vodou, špachtle, hladítka ad. Písek se tak stává prostorem pro tvořivou činnost. Do pískoviště také můžeme umisťovat různé figurky, miniatury, korálky, přírodní materiál (dřívka, kamínky, mušle, rostliny, kůru), části stavebnic, suché potraviny (rýže, těstoviny atd.) apod. Takovou hrou dítě objevuje svět kolem sebe, získává smyslové prožitky a tím své smysly zdokonaluje. Vnímá různé tvary, barvy, jejich odstíny a průsvitnost materiálů. Manipulací s pískem a předměty získává různé sluchové a hmatové vjemy, které mohou být důležité pro pozdější dovednost čtení a psaní.

Druhy smyslových prožitků

Senzorická hra s pískem rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, zlepšuje pozornost a koncentraci. Může se objevit tzv. zážitek flow, tedy ponoření se do činnosti. Děti rovněž získávají mnoho nových zkušeností - experimentují, seznamují se se zákonitostmi přírody, samy si svobodně volí průběh hry i její cíl, analyzují různé situace, učí se řešit problémy, testují limity svoje i použitého materiálu, trénuji porozumění a orientaci v sociálních situacích, rozšiřují slovní zásobu, při skupinové práci rozvíjí spolupráci s druhým. Při použití přírodního písku, který je univerzální, bude hra více odkazovat k reálnému světu a přírodě. Při použití jeho barevné verze je možné vytvářet fantazijní a snové krajiny.

Experimentování a testování limitů

Hra s pískem přináší i možnosti terapie, zklidnění myšlenek a emocí. Figurky a předměty obecně v tomto případě poslouží jiným způsobem. Děti si staví modely svého vnitřního světa, zobrazuji různé životní situace a pracují s emocemi. Zobrazují jak přítomnost, tak minulost a budoucnost. Nevědomě pracují s tématem, které je pálí - scéna v pískovišti je často konfrontuje s aktuálním problémem, které potřebují zpracovat. Můžeme se tak setkat s tím, že výjevy prezentují, co je těší, co by si přály a po čem touží, ale také to, co je tíží, dělá jim starosti nebo z čeho jsou smutné.

 

 Naše tipy na sensory play

Terapeutické účinky písku

Všechno je najednou hmatatelné a pozorovatelné - dítě získává nadhled nad danou situací. Má možnost problém nejen vyjádřit, ale také si ho osahat, dotvářet, rozbořit a postavit znova. Vše, co se v pískovišti děje, je v rukou dítěte, ono samo má svobodnou vůli a neomezenou moc stav věcí měnit. Ať už se jedná o pozice figurek, děj i konec příběhu. V bezpečném prostoru pískoviště si děti mohou odžít všechny své trable, krize a náročné situace. Z nadhledu jde lépe vidět další možné scénáře - můžou tak získat nové kompetence k řešení problému, které se dají přenést i do reálného života. Pro pozorovatele pak platí, že čím pečlivěji sledují dětskou hru, tím více se dozví o jeho vnitřním světě.

Použít můžeme klasický písek přírodní, který je sypký, dá se přesívat, nebo s ním můžeme výjevy v pískovišti zasypávat. Tato taktilní zkušenost zprostředkovává kontakt s přítomným okamžikem i se sebou samým. Jinou variantou je písek kinetický, který naopak lépe drží tvar. Můžeme ho snadno tvarovat, mačkat nebo do něj bouchat. Může posloužit jako uklidňující prvek, stejně tak jako ventilace vzteku a frustrace. Hra v písku může kompenzovat pocit vnitřního napětí.

 

 

        Eva Stupková