Stavebnice jako investice do budoucnosti dítěte


Článek titulní foto


Hra se stavebnicí má z pohledu vývoje dítěte nespočet benefitů. Rozvíjí nejen motorické dovednosti, ale také řadu kognitivních procesů. Pojďme se na ně společně podívat!

Smyslové vnímání a myšlení

Dítě při stavění třídí díly podle barev, tvarů a velikostí. Zkoumá jejich funkce, využívá představivost a analyticko-syntetické myšlení k sestavování finálního projektu z jednotlivých částí. Zapojuje také logické myšlení, když řeší příčiny a následky určitého postupu (např. s další kostkou se mi stavba zhroutí).


Pracovní návyky a samostatnost

Stavění podporuje soustředěnou pozornost, trpělivost a vytrvalost dítěte. Trénují zvládání neúspěchu, překonávání překážek a posilování psychické odolnosti. Děti se učí pracovat samostatně, příp. požádat o pomoc, když se jim nedaří.


Komunikace a spolupráce

Pokud děti dílo staví ve dvojici či skupině, musí se naučit dobré komunikaci. Před dětmi stojí úkol domluvit se, rozdělit si práci, střídat se při ní, spolupracovat. Hra se stavebnicí tak dětem předává nejen technické a logické dovednosti, ale také upevňuje emoční inteligenci a sociální schopnosti, nezbytné pro budoucí spolupráci s lidmi různých povah a zaměření.

Tipy na stavebnice pro různé věkové skupiny


Čtenářská gramotnost a tvořivost

Hra se stavebnicí rozvíjí kreativitu, ale také předčtenářskou gramotnost. Záleží na tom, jakou formu a způsob hry dítě zvolí. Pokud bude stavět zcela spontánně, s vlastní obrazotvorností a bude vytvářet fantazijní projekty, rozvíjí tvořivost. Pokud se naopak rozhodne stavět podle návodu nebo schématu, podporuje naopak rozvoj předčtenářské gramotnosti. Jedná se o soubor dovedností, které jsou potřebné pro čtení a psaní. Luštění plánku vyžaduje koncentraci, zrakové vnímání, paměť, dodržení posloupnosti, práci ve směru zleva doprava a další.

Exekutivní funkce

Stavění trénuje exekutivní funkce mozku, které člověku umožňují účelné a cílené jednání. Jsou důležité pro to, abychom dokázali začít a ukončit aktivitu, měnit ji v závislosti na situaci nebo se k ní opětovně vracet. Patří sem třeba přesun pozornosti, pracovní paměť, odklon od nežádoucích podnětů, plánování a organizace nejen samotné činnosti, ale i organizace pomůcek, rozhodování a určování prioritních cílů, kontrola emocí a chování.


Ať už děti staví jednodušší komín z kostek, nebo architektonicky velkolepé stavby, hra se stavebnicemi rozvíjí celou řadu dovedností zábavnou a tvůrčí formou. Můžeme říct s naprostou jistotou, že stavebnice jsou skvělou volbou pro všestranný rozvoj malých i velkých stavitelů!

 

 

Již během vysokoškolského studia jsem se zabývala významem pohádek pro rozvoj dětské osobnosti. I moje profesní dráha směřovala v mnoha ohledech k dětem. Jsem dlouhodobě zaměstnána v pedagogicko-psychologické poradně na pozici psychologa a jako vyučující na soukromé pedagogické škole, kde vedu výuku psychologie. Moje odborná zkušenost zahrnuje rovněž vysokoškolské a jiné přednášky, působení v mateřské škole. 
 
Postojově je mi blízká humanistická psychologie (seberealizace, otevřenost, odpovědnost za svůj život). Jsem příznivcem kontaktního a respektujícího rodičovství. Narodila jsem v roce 1984 v Táboře, kde teď společně s partnerem a dcerou také žiji. Aktuálně jsem na mateřské dovolené.