Příroda učitelkou aneb rozvoj skrze svobodnou hru

 

Budoucnost našich dětí začíná dnes

Dnes, v době, kdy se potýkáme s mnoha ekologickými hrozbami, jako jsou nedostatek vody, ozónová díra, tající ledovce, sucha, vymírající živočišné druhy, potravinová nejistota ad. je rozhodně potřebné seznamovat děti se zákonitostmi přírody. Tato situace se jich totiž dotýká už teď a také bude ovlivňovat jejich životy v budoucnosti.

Poznáváním přírody tak můžeme podpořit pozitivní vztah k přírodě, motivaci k její ochraně, zodpovědné chování směrem k udržitelnosti a environmentální senzitivitu. Navíc postoje a návyky, které si děti osvojí v brzkém věku, zůstávají hluboce zakořeněné a budou je s největší pravděpodobností provázet po zbytek života.

Příroda jako první učebnice

Poznávání přírody přirozeně rozšiřuje naše obzory, zvyšuje informovanost a všeobecný přehled. Dobře propojuje aktivity venku a uvnitř. Děti mohou poznávat přírodu v reálu, sbírat rostliny i předměty neživé přírody, pozorovat zvířata, sledovat proměny v průběhu ročních období i při změnách počasí. Velice dobře se dá uplatnit prožitkové učení, které je založené na citovém prožitku a osobní zkušenosti.

Další informace si pak děti mohou dohledávat doma v encyklopediích, herbářích a atlasech, procvičovat je při hrách, ověřovat při pokusech. Poznávají svět ve svém bezprostředním okolí, ale i ve vzdálených zemích a krajinách. Učí se také propojovat teoretickou výuku s praxí, dokáží informace lépe třídit, organizovat, spojovat, vnímají souvislosti.

Prožitkové učení skrze přírodní materiály

Zkušenost dětí s přírodními materiály pomáhá rozvíjet jejich smysly. Zrakem mohou rozlišovat barvy, vzory, texturu, sluchem poslouchat zvuky materiálů při manipulaci s nimi, hmatem zkoušet struktury, povrchy, to, zda je předmět hladký, nebo drsný, teplý, nebo studený apod., čichem mohou rozpoznávat různé vůně a pachy. Jen při využívání chuti je potřeba být opatrný a volit takové přírodniny, které jsou jedlé.

Takové zkoumání zároveň rozvíjí schopnost soustředěné pozornosti, inspiruje k další tvůrčí činnosti, působí na dětskou fantazii a zdokonaluje kreativitu. Může se objevit i zážitek flow, kdy se dítě ponoří do aktivity, je jí zcela pohlceno a nic dalšího se nezdá důležité.

Tipy na hračky uzpůsobené k objevování přírody


Svobodná hra a její terapeutický potenciál

Pobyt a aktivity v přírodě podporují u dětí tzv. svobodnou hru. Je to spontánní činnost, kterou si volí dítě samo, je aktivním tvůrcem a režisérem. Může se jednat o obyčejné skákání do kaluží, malování do bahna, pokusy s vodou, sbírání přírodnin, hmyzu a drobných živočichů, jejich zkoumání pod lupami, hry s figurkami a mnoho dalších aktivit. Svobodná hra přirozeně rozvíjí mozek, uvolňuje napětí a pomáhá se zbavit stresu, přináší pocity spokojenosti a štěstí, podporuje tvořivost, ale i schopnost plánování, odhad vlastních sil i chuť překonávat překážky. Má obrovský terapeutický potenciál. Jedná se také o obyčejný, neřízený volný čas, který je pro děti důležitý a dnes se bohužel pro mnoho z nich stává vzácností.

 

 

Již během vysokoškolského studia jsem se zabývala významem pohádek pro rozvoj dětské osobnosti. I moje profesní dráha směřovala v mnoha ohledech k dětem. Jsem dlouhodobě zaměstnána v pedagogicko-psychologické poradně na pozici psychologa a jako vyučující na soukromé pedagogické škole, kde vedu výuku psychologie. Moje odborná zkušenost zahrnuje rovněž vysokoškolské a jiné přednášky, působení v mateřské škole. 
 
Postojově je mi blízká humanistická psychologie (seberealizace, otevřenost, odpovědnost za svůj život). Jsem příznivcem kontaktního a respektujícího rodičovství. Narodila jsem v roce 1984 v Táboře, kde teď společně s partnerem a dcerou také žiji. Aktuálně jsem na mateřské dovolené.