Přípravu dětí do první třídy se vyplatí nepodcenit: zraková oblast

Jde vaše děcko po letních prázdninách do první třídy ZŠ? A vy byste ho na ni rádi připravili. Je pravdou, že přípravu na tuto důležitou změnu v životě dětí je dobré nepodcenit. Spoustu toho sice zastane mateřská škola, přesto je i příprava doma důležitá. Prvním křestem ohněm budou dubnové zápisy do škol. Proto jsem si pro vás připravili seriál s přehledem toho, co děti mají před nástupem do základní školy umět a co budou u zápisu do ZŠ ověřovat. Ale také to, jak můžete své budoucí prvňáčky dál rozvíjet. Dnešní druhý díl se zaměří na zrakovou oblast. 

Některé děti se už chtějí učit psát a číst ještě před nástupem do ZŠ. Ale to nejsou znalosti, které jsou nezbytné na začátku první třídy umět, protože to se mají naučit jako prvňáčci. Exitují však znalosti a dovednosti, které by děcko ovládat mělo. Mělo by znát své jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. Také vyslovit správně všechny hlásky, poznat první a poslední hlásku ve slově, vytleskávat slabiky, rozpoznat barvy a číslice do pěti, znát geometické tvary. A nakonec ty hezké věci jako zazpívat písničku či přednést básničku, nakreslit postavu a stíhat či správně držet tužku. Často jsou to věci, s kterými mají bohužel prvňáčci často problém.

Pět oblastí rozvoje

Když se na to podíváme o trochu víc odborně, měly by být děti zdatné v pěti oblastech - zrakové, sluchové, motorické, poznávací a sociální. To jsou oblasti, v kterých bychom měli své předškolní děti rozvíjet. Velkou část se snaží pokrýt mateřská škola, ale cvičit bychom s dětmi měli i doma. A na všechny oblasti lze děti připravit tak, že je to bude bavit. 

Jste připravení dozvědět se více? Pojďme na to :-)

Zraková oblast

Zrak je smysl, který umožňuje živočichům vnímat světlo, různé barvy, tvary. Pro člověka je to smysl nejdůležitější, asi 80 % všech informací vnímáme zrakem. Zrak je zaměřen především na vnímání kontrastu, proto dovoluje vidění kontur předmětů, jejich vzdálenost a významně se podílí na orientaci v prostoru.

Pokud o něm uvažujeme v souvislosti s připaveností na první třídu základní školy, pak by měl každý pvňáček zvládnout orientaci na ploše a v prostoru, například rozlišit pojmy nahoře, dole, nad, pod, v atd., určit a dodržet směr pohybu, určit vzdálenost (daleko, blízko, dál, nejdál) a orientovat se v nejbližším okolí. Ovládat by měl také tzv. levo-pravý pohyb oči, to znamená udržet směr pohybu očí zleva doprava, shora dolů. Důležitá je také tzv. zraková analýza a syntéza, kdy děcko dokáže sestavit obrázek z částí (puzzle), skládat podle své fantazie (stavebnice) nebo doplnit chybějící částí na obrázku (dokreslování, dolepování). Procvičit je potřeba také zrakovou paměť a to například kreslením obrázku podle předlohy či zapamatování si předmětů nebo obrázků a jejich pořadí. Rozvíjet je dobré také různé druhy rozlišování - podobných a stranově obrácených tvarů, zrakové rozlišování (barev, předmětů či třídění tvarů).

Motorika, zrak, vše je úzce propojené

Právě koordinace očí je součástí správně zvládnuté grafomotoriky. Ta zahrnuje úroveň motorické (pohybové) způsobilosti pro grafický výraz, psaní, obkreslování, kreslení, rýsování. A uzce je spjatá s jemnou motorikou – koordinací očí a rukou, správně zvládnutého úchopu psacích potřeb, příboru, navlékání korálků, tvorby mozaik a pod. Nic z toho od sebe nelze oddělit. A jak vám v tom můžeme pomoci my v Kidtown.cz? Pro vaše děti jsem připravili skvělé grafomotorické listy Obrázky a klikyháky kocourka Macourka, které děti v tomto smyslu na první přípravu přípraví.

Kidtown_banner_WEB_Evropsky_den_logopedie

Jsou to ale všechny možnosti, jak můžete s dětmi zrakovou oblast rozvíjet? 

Rozvíjejte zrak hravou formou

Posilovat zrakovou oblast ve všech směrech, o kterých tu píšeme, lze hravě s pomocí mnoha našich hraček pro rozvoj zraku

Pro posílení dovednosti sestavování obrázku je ideální skládní puzzlí. A těch u nás máme spoustu pro děti různého věku, od značky Mudpuppy či Croccodile Creek. Z jejich krásných motivů si určitě s dětmi vyberete. 

1633_discovery-puzzle-evropa-europe6105_9780735351875-p0-v1-s550x4065034_pol-pl-puzzle-300-el-motyw-rekiny-crocodile-creek-4068-6-19699-1

 

Barvy s dětmi procvičíte díky naší hitovce duhové kamínky, které však rozvíjí také jemnou motoriku či první matematické dovednosti. S barevnými kamínky různých tvarů děti tvoří obrázky podle předlohy nebo podle vlastní představivosti. Doplňování částí obrázku dokreslování a dolepováním si zopakují s některým z našich krásných tvořivých setů. No a pro skládání je to jasné, některou ze stavebnic. Naše děti třeba milují MagnaTiles, která je začla bavit už někdy ve třech letech a i v osmi si s ní hrají.

magna-tiles3351_day-at-the-zooRainbow_Pebbles_2_1024x1024

A kterou oblast rozvoje projdem za týden? Tu sluchovou! :) A kde si můžete přečíst první díl, který se věnoval motorice? Také u nás na blogu: Přípravu dětí do první třídy se vyplatí nepodcenit: motorika