Přípravu dětí do první třídy se vyplatí nepodcenit: sluchová oblast

Pro školáky je to ještě daleko. Ale pro nás, kterým jdou děti po letních prázdninách do první třídy základní školy, je to najednou hrozně blízko. A většině z nás se honí hlavou, jestli jsou ti naši mrňouskové na školu připravení. A proto jsem si pro vás připravili seriál o tom, co děti mají před nástupem do základní školy umět a co se ověřuje u dubnových zápisů do ZŠ. Najdete také rady, jak můžete své děti připravovat. Dnešní článek se zaměří na sluchovou oblast.  

Často si myslíme, anebo to chtějí naše děti, že je dobré už umět číst a psát. Ale co by se pak děti v první třídě učily? Existují však znalosti a dovednosti, které by děcko ovládat mělo. Mělo by znát své jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. Také vyslovit správně všechny hlásky, poznat první a poslední hlásku ve slově, vytleskávat slabiky, rozpoznat barvy a číslice do pěti, znát geometrické tvary. A také věci více zabavné jako zazpívat písničku či přednést básničku, nakreslit postavu, stříhat, správně držet tužku. A právě s těmito dovednostmi mají prvňáčci často problém.

Pět oblastí rozvoje

Když se na to podíváme o trochu víc odborně, měly by být děti zdatné v pěti oblastech - zrakové, sluchové, motorické, poznávací a sociální. To jsou oblasti, v kterých bychom měli své předškolní děti rozvíjet. Velkou část se snaží pokrýt mateřská škola, ale cvičit bychom s dětmi měli i doma. A může to bavit nás i děti.

Sluchová oblast

Důležitým smyslem a oblastí, kterou by děti měly trénovat, je sluch. Schopnost rozeznávat zabarvení zvuků, tedy jednotlivé tóny, se u lidí různí. Tato schopnost se označuje jako relativní sluch. Odhaduje se, že asi jeden člověk z 10 000 má abslolutní sluch, takže dokáže rozlišit i nepatrné rozdíly v tónech. Díky tomu, že člověk má uši po stranách hlavy, umožňuje sluch orientaci v prostoru, nicméně podstatně hůře než zrak. Zejména původ hlubokých nebo táhlých tónů se pomocí sluchu obtížně lokalizuje.

Specifické je to u dětí

Děti by v první třídě měli zvládnout tzv. naslouchání a vnímání zvuků a rozpoznat je, uměř říct, které zvuky jim jsou a nejsou příjemné a rozeznat některé písničky podle melodie. Sluchová orientace pak znamná, že děcko určí zdroj zvuku a také pozná směr pohybu a přibližnou vzálenost zdroje zvuku. Při správném sluchovém rozlišování budoucí prvňáček pozná, zda je dvojice slov či slabik shodná, jako například (dub - buk, duben - buben).

Existuje také tzv. sluchová analýza a syntéza. Zní to možná složitě, ale jde opět o jednoduchý princip, kdy děti umí rozložit slova na slabiky a naopak, umí určit počet slabik - to je ideální cvičit třeba s pomocí vytleskávání. Umí také pojmenovat hlásky ve slově - na začátku a na konci, složí slovo z jednotlivých hlásek.

Z těch zábavnějších schopností je například vnímání a reprodukce rytmu. To znamená, že mrňousek vnímá a napodobuje rytmus, umí rytmizovat básničku či písničku, rozpozná rýmy. Ve sluchové paměti si pak děti zapamatují delší věty (s pěti a více slovy), řadu nesouvisejících slov (aslepoň pět) nebo si zapamtují krátkou básničku či písničku.

Co a hlavně jak procvičovat?

I v této oblasti pomohou grafomotorické listy, protože řeč, zrak, sluch i motorika jsou úzce propojené. U nás si můžete zcela zdarma stáhnout ucelený soubor grafomotorických listů Obrázky a klikyháky kocourka Macourka.

Kidtown_banner_WEB_Evropsky_den_logopedie

Pomoci ale mohou i naše hračky pro rozvoj sluchu. Například Paměťová hra zvuky - sound set, kde při hře děti hledají dva stejné zvuky.

hrasezvukyhrasezvuky2

Procvičovat můžete také s Dřevěnými zvukovými kostkami. Krabičky jsou označeny plastovým víčkem z jedné strany a oranžovým plastovým úchopem ze strany druhé. Naplněny jsou různými korálky, rolničkami, dřevěnými špaličky. Cílem hry, je rozpoznat dvě krabičky se stejným zvukem.

Unknown-2Unknown-1

Možností jsou také různé dětské hudební nástroje, ať už Hudební set pro nejmenšíRytmický bubínek, xylofon či některé z našich rumba koulí.

5910_hudebni-set-pro-nejmensi--early-years-music-set1300-1_plan-toys-rytmicky-bubinek6132_cat-mouse-2

 

A co vás čeká v příštím dílě? Vše o poznávací (kognitivní) oblasti. A pokud chcete vědět víc o oblastech motorické či zrakové, najděte si na našem blogu díly minulé - motorika, zrakové. :-)