Přípravte děti na první třídu: zraková oblast

Máte děcko, které jde po letních prázdninách do první třídy ZŠ? A vy byste ho na ni rádi připravili? Nepodcenit přípravu je důležité, ale nebojte se, ono to není zas až tak složité. Právě pro to tu pro vás máme seriál s přehledem toho, co děti mají před nástupem do základní školy umět. Ale také to, jak můžete své budoucí prvňáčky dál rozvíjet. V prvním díle jste se dozvěděli vše o motorice, v druhém díle se zaměřujeme na zrakovou oblast. 

Každý prvňáček by měl znát své jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. Také vyslovit správně všechny hlásky, poznat první a poslední hlásku ve slově, vytleskávat slabiky, rozpoznat barvy a číslice do pěti, znát geometické tvary. A nakonec ty hezké věci jako zazpívat písničku či přednést básničku, nakreslit postavu a stříhat či správně držet tužku. Bohužel s těmito relativně jednoduchými úkony mají prvňáčci často problém.

Pět oblastí rozvoje

Jak už jste si mohli přečíst v prvním díle, děti v první třídě by měly ovládat pět oblastí - zrakovou, sluchovou, motorickou, poznávací a sociální. Přesně v těchto oblastech můžete vaše děti rozvíjet. Velkou část se snaží pokrýt mateřská škola, ale cvičit bychom s dětmi měli i doma. A na všechny oblasti lze děti připravit tak, že je to bude bavit. 

Zraková oblast

Zrak je smysl, který umožňuje živočichům vnímat světlo, různé barvy, tvary. Pro člověka je to smysl nejdůležitější, asi 80 % všech informací vnímáme zrakem. Zrak je zaměřen především na vnímání kontrastu, proto dovoluje vidění kontur předmětů, jejich vzdálenost a významně se podílí na orientaci v prostoru.

Pokud o něm uvažujeme v souvislosti s připaveností na první třídu základní školy, pak by měl každý pvňáček zvládnout orientaci na ploše a v prostoru, například rozlišit pojmy nahoře, dole, nad, pod, v atd., určit a dodržet směr pohybu, určit vzdálenost (daleko, blízko, dál, nejdál) a orientovat se v nejbližším okolí. Ovládat by měl také tzv. levo-pravý pohyb očí, to znamená udržet směr pohybu očí zleva doprava, shora dolů. Důležitá je také tzv. zraková analýza a syntéza, kdy děcko dokáže sestavit obrázek z částí (puzzle), skládat podle své fantazie (stavebnice) nebo doplnit chybějící částí na obrázku (dokreslování, dolepování). Procvičit je potřeba také zrakovou paměť a to například kreslením obrázku podle předlohy či zapamatování si předmětů nebo obrázků a jejich pořadí. Rozvíjet je dobré také různé druhy rozlišování - podobných a stranově obrácených tvarů, zrakové rozlišování (barev, předmětů či třídění tvarů).

Motorika, zrak, vše je úzce propojené

Právě koordinace očí je součástí správně zvládnuté grafomotoriky. Ta zahrnuje úroveň motorické (pohybové) způsobilosti pro grafický výraz, psaní, obkreslování, kreslení, rýsování. A úzce je spjatá s jemnou motorikou – koordinací očí a rukou, správně zvládnutého úchopu psacích potřeb, příboru, navlékání korálků, tvorby mozaik a pod. Nic z toho od sebe nelze oddělit. A jak vám v tom můžeme pomoci my v Kidtown.cz? Pro vaše děti jsem připravili skvělé grafomotorické listy Obrázky a klikyháky kocourka Macourka, které děti v tomto smyslu na první třídu přípraví.

Jsou to ale všechny možnosti, jak můžete s dětmi zrakovou oblast rozvíjet? 

Rozvíjejte zrak hravou formou

Posilovat zrakovou oblast ve všech směrech, o kterých tu píšeme, lze hravě s pomocí mnoha našich hraček pro rozvoj zraku

Pro posílení dovednosti sestavování obrázků je ideální skládání puzzlí. A těch u nás máme spoustu pro děti různého věku, od značky Mudpuppy či Croccodile Creek. Z jejich krásných motivů si určitě s dětmi vyberete. 

Barvy s dětmi procvičíte díky naší hitovce duhové kamínky, které však rozvíjí také jemnou motoriku či první matematické dovednosti. S barevnými kamínky různých tvarů děti tvoří obrázky podle předlohy nebo podle vlastní představivosti. Doplňování částí obrázku, dokreslování a dolepování si zopakují s některým z našich krásných tvořivých setů.

No a pro skládání je to jasné, některou ze stavebnic. Naše děti třeba milují MagnaTiles, která je začla bavit už někdy ve třech letech a i v osmi si s ní hrají.

A kterou oblast rozvoje projdeme za týden? Tu sluchovou! :) A kde si můžete přečíst první díl, který se věnoval motorice? Také u nás na blogu: Připravte děti na první třídu: motorika.