Připravte děti na první třídu: motorika

Je teprve konec února, zápisy budou letos sice opět v dubnu, ale znovu bez návštěvy budoucích prvňáčků ve škole, přesto je dobré si už nyní připomenout, co vše by měli prvňáčci zvládat. Díky našemu seriálu si můžete ověřit, jak na tom vaše dítko je a co je případně potřeba dohnat. Přípravu na tuto důležitou změnu v životě dětí nepodceňte. Proto jsme si pro vás připravili přehled toho, co děti mají před nástupem do základní školy umět. Ale také to, jak můžete své budoucí prvňáčky dál rozvíjet, protože do prvního září stále zbývá několik měsíců. A děti se do té doby ve vývoji ještě posunou mílovými kroky.

Často si rodiče myslí, že by děti měly umět ještě před první třídou číst, počítat nebo psát. Ale to je omyl, protože to se mají naučit až jako prvňáčci. Existují však znalosti a dovednosti, které by děcko zvládat mělo. Mělo by znát své jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. Také vyslovit správně všechny hlásky, poznat první a poslední hlásku ve slově, vytleskávat slabiky, rozpoznat barvy a číslice do pěti, znát geometrické tvary. A také věci, které je vyloženě baví, například zazpívat písničku či říci básničku, nakreslit postavu, stříhat, správně držet tužku. A právě s těmito dovednostmi mají prvňáčci často problém.

Pět oblastí rozvoje
Děti by měly být zdatné v pěti oblastech - zrakové, sluchové, motorické, poznávací a sociální. To jsou oblasti, v kterých bychom měli své předškolní děti rozvíjet. Velkou část pokryje mateřská škola, ale cvičit bychom s dětmi měli i doma. Na všechno lze děti připravit, a to i zábavnou formou. 

Motorická oblast
Motorika člověka je souhrnem lidských pohybových předpokladů. Motorická činnost je cílevědomý a systematický proces řízený centrální nervovou soustavu uskutečňovaný v interakci mezi člověkem a okolím za pomoci pohybové soustavy.

U dětí v malém věku je velmi důležité rozvíjet motoriku, tedy hybnost pohybových předpokladů a projevů. Pohybové schopnosti dítěte (motorické schopnosti, motorika) a řeč se vzájemně ovlivňují. Pokud u dítěte probíhá správný pohybový vývoj, nastupuje většinou v odpovídajícím období i vývoj řeči. Neobratné děti mívají více nedostatků ve výslovnosti než děti pohybově průměrné. Proto je důležité u dětí rozvíjet hybnost celého těla (hrubou motoriku), hybnost ruky (jemnou motoriku) i obratnost mluvidel (motoriku mluvních orgánů).

Motorická oblast má své základní části, které jsou při rozvoji dětí zásadní - grafomotoriku, hrubou motoriku, jemnou motoriku, senzomotoriku a motorickou koordinaci.

Základem grafomotoriky je uvolněná ruka, která je zasadní pro budoucí psaní, správné postavení ruky a lokte a správný úchop pastelky. Stejně tak pravidelné vymalovávání omalovánek a to tak, že děti už víceméně dokáží vybarvovat bez přetahování, umí obtahovat různé tvary, překreslit podle předlohy kruh, trojúhelník, čtverec, lidskou postavu, dům, strom a další. 

Správná hrubá motorika umožní dětem stát rovně, zvládnout předklon, klek, dřep, udržet rovnováhu při stoji na jedné noze. Děti se zvládnou pohybovat vpřed a vzad, do stran či na šikmé ploše, uběhnou určitou vzdálenost, umí se plazit po bříšku, kutálet se, točit se dokola, houpat se, chytit míč nebo pochodovat do rytmu.

Díky dobré jemné motorice se dovedou zamračit, usmát, nadzvednout obočí, hbytě pohybovat jazykem mezi koutky, olíznout si zuby či rty, našpulit rty. Zvládají také různé drobné ruční práce, jako například vystříhávat, zatloukat, modelovat, krájet, cvrnkat kuličky či navlékat korále. Rozpoznají hmatem odlišné materiály. 

Senzomotorika je spojením vnímání s pohybem. Děti dovedou propojit slyšené i viděné s pohybem. Motorická koordinace zajistí, že děcko umí napodobit prsty stříhání nůžek a že dokáže roztahovat prsty na obou rukou stejně.

Motoriku můžete procvičovat s našimi logopedickými listy Obrázky a klikyháky kocourka Macourka. Ty si u nás na webu můžete stáhnout zdarma a začít děti na první třídu připravovat hned :)

S rozvojem motoriky pomohou hračky
S rozvojem motoriky ale může pomoci i mnoho z našich hraček. Například Šroubování od značky Guide Craft je pro rozvoj jemné motoriky perfektní. Obecně u nás najdete spoustu hraček od této firmy, které jemnou motoriku přirozeně rozvíjí. Skvělé jsou také Třídící strom nebo Navlékací housenka či Šněrování tvarů, které zlepšují jemnou motoriku, děti se učí pečlivosti a pozornosti.

Pro rozvoj hmatu dětí jsou skvělé také Duhové kamínky, a to díky příjemnému materiálu na dotek i sestavování různých staveb podle předlohy či fantazie.

Skvělou volbou je také Duhový Architekt oblouk, často ji znáte možná spíš pod pojem dřevěná duha. Krásné oblouky v sedmi barvách duhy, mají hladký povrch, s viditelnou strukturou dřeva. Vnitřní blok tvoří pevný 3D půlkruh. Vedle procvičování motoriky, jsou skvělé pro rozvoj fantazie a představivosti, k stavění věží a jiných obrazců. Také je možné využít ji na procvičení matematických termínů - větší, menší, vyšší a pod., nebo k zdokonalení jazykových dovedností a rozšíření slovní zásoby, při popisu činností v akci.

Radost uděláte vaším nejmenším i Chytrou plastelínou, s kterou procvičí hmat, ale také různé vlastnosti materiálů. Procvičit správné držení tužky i správný směr psaní písmen a čísel mohou děti se skvělým MagPadem

Tak se do toho s dětmi pusťte, bude vás to všechny bavit :) A nezapomeňte sledovat další články, v příštím se dozvíte více o zrakové oblasti.