Originální magnetické psaní – písmena, číslice

Magnetická tabulka - Originální magnetické psaní – písmena

Magnetická tabulka je vhodnou pomůckou pro předškoláky, kteří se seznamují s písmeny nebo čísly. Je ale také skvělým pomocníkem do první třídy, družiny nebo školek. Tabulka je opravdu originálním pomocníkem pro čtení a psaní písmen a perfektně doplňuje učivo. Děti zároveň se zrakovým a sluchovým rozlišováním procvičují paměť a postup při psaní. Podtrhla bych především paměť na písmena a koncentraci na vytváření, nikoliv samotné psaní. Pomáhá při zapamatování si abecedy.

Při logopedické péči využívám her pro děti předškolního věku, které se již orientují v písmenech. Magnetická tabulka je vhodná při analýze a syntéze slova, dítě může například sledovat postup při „vycvakávání magnetických kuliček“ a doplňovat písmena. Děti si mohou samy tvořit písmena a krátká slova, které se učí při logopedické péči, určovat první a poslední písmeno ve slově. Určitě půjde lépe rozumět slovu, které má na konci samohlásku. Děti ji v rozkladu neslyší vždy. Lze napsat vlastní jméno, které dítě již dobře zná.

Školáci mohou hrát ve dvojicích, někdo píše, někdo hádá, které slovo postupně nakonec vznikne, apod.

Originální magnetické psaní – číslice

Netradiční zábavný doplněk při výuce počítání v 1. třídě, poznávání číslic a číselné řady do 10. Magnetická tabulka je také vhodná pro výuku předpočtářských dovedností v mateřské škole. Děti se mohou učit rozlišovat číslice, tvoří číslice. Možné je také dělat výpočty podle zadání učitele či spolužáka, doplňovat číslice ve výpočtu. Předškoláci mohou doplňovat číslici v číselné řadě.

odkaz do eshopu na číslice - ZDE

Odkaz do eshopu na písmena - ZDE

Autorka článku - Zuzana Kolátorová