Zakladatelka Heuréky: Fyzika se musí zažít

"Fyzika je zkoumání okolního světa, ne biflování pouček. Pokud dětem probíranou látku přibližujete na praktických jevech, se kterými se běžně v životě setkávají, fyzika jim je bližší a mají k ní lepší vztah,” říká zakladatelka Heuréky Irena Dvořáková. V článku na www.matfyz.cz mimo jiné vysvětluje, jak vznikl projekt Heuréka a hlavně jak učit fyziku tak, aby děti bavila. 

"Když jsem jako učitelka nastoupila do školy, zjistila jsem, že neumím vést hodiny jinak než s křídou u tabule. Uvědomila jsem si, že mě to nebaví a nebaví to ani děti. Měla jsem docela štěstí, že jsem v té době potkala skupinu lidí, s nimiž jsme začali dávat dohromady to, čemu jsme později začali říkat Heuréka, a z čeho je dnes relativně velký projekt.

Základní myšlenkou Heuréky je vést děti k tomu, aby fyzikální zákonitosti a jevy kolem sebe objevovaly, pokud možno samy na základě experimentů a problémů, které jim učitel předkládá. Například na začátku šesté třídy se obvykle ve škole probírají látky a tělesa. Při běžné výuce učitel dětem sděluje, že látky jsou pevné, kapalné a plynné, a jmenuje při tom zástupce. Já přinesu do třídy ve skleničce led, svíčku a v mističce tuhé olovo, a děti mi samy popisují, jaké mají tyto předměty vlastnosti – že je mohou vzít do ruky, rozbít, rozdělit, nebo že tečou, když se zahřejí. Když už víme, že vosk je tuhý a teče, ukážu jim kouzlo. Sfouknu hořící svíčku, začne se z ní kouřit. Zapálím si špejli, dám ji do kouře, a co se stane? Svíčka začne znovu hořet – zapálí se knot, aniž bych se ho dotkla. Tak dojdeme k tomu, že za to mohou kousíčky vosku ve vzduchu, čili že vosk se může vypařovat. A podobným způsobem se dopracováváme k dalším zákonitostem. Takže místo toho, abych s dětmi probírala vlastnosti látek podle učebnice, zkoumáme svět kolem sebe a objevujeme vše sami."

https://www.matfyz.cz/clanky/1125-zakladatelka-heureky-fyzika-se-musi-zazit

Osahat i užít si fyziku mohou děti s hračkami a pomůčkami s z našeho obchodu kidtownedu.cz, podívejte se na nebídku a pořiďte jim magnetické kroužky, matematickou váhu nebo magnetickou sadu