Zuzana Kolátorová

zuzana-300Je učitelka mateřské školy a logopedická asistentka, lektorka kurzů pro učitelky mateřských škol Lumen vitale, s.r.o. a má za sebou 20 let práce v Pražské pedagogicko-psychologické poradně.

V současné době působí jako učitelka kroužků pro děti v mateřské škole se zaměřením na logopedickou prevenci a provozuje soukromou praxi v místě bydliště. Pracuje hodně s dětmi , které mají obtíže v grafomotorice a ve svalovém oslabení těla TfH. 

Sama o sobě říká: "Mojí snahou je a bylo vždy  vzbudit v dětech zájem o poznávání  světa a pokud nastanou problémy v jakékoliv oblasti, řešit je spolu s rodiči s radostí a co největší chutí. V tom mi pomáhají  zajímavé a neobvyklé hračky nebo pomůcky, často jednoduché hudební nástroje a zpěv s pohybem."