Zvuky kolem nás

zvukDnes je hezky a pod okny si hrají na trávě děti. Je to úsměvné, protože zrovna teď mají v repertoáru hru Pepíčku, pípni. Je to jednoduchá hra, při které děti rozeznávají směr, odkud přichází zvuk. V minulém článku jsme psali o tom, kolik různých center v mozku obklopuje centrum tvorby řeči. Centrum tvorby řeči ale není jediné, která se podílí na celé mozaice slovního vyjadřování.

Dosud vědci prozkoumali celých pět oblastí, které spolupracují na tom, abychom uměli řeč analyzovat, porozumět jí a zároveň zkoordinovat sluchovou a zrakovou stránku řeči.

Právě v okolí sluchové oblasti mozku se nachází centrum koordinace sluchové stránky řeči, spuštění artikulace a rozpoznání rytmu a zvuku mluveného slova.

Koncert v děloze

V tomto článku si povíme o sluchu a zvuku. Když se dítě narodí, je sluch nejvíce rozvinutým smyslem. Právě zvuky kolem něj, kterými byl obklopený celou dobu u maminky v břiše, pro něj hrají na začátku života největší roli. Vždyť v břiše tlouklo maminčino srdce, pracovaly její plíce, trávení, slyšelo, jak mluví. I když všechny tyto zvuky byly tlumené plodovou vodou, dospělý člověk by se asi někdy divil, jak v takovém blázinci může dítě pokojně spát. Je to také důvod, proč dítě po narození dítě reflektuje zvuky v rozsahu 70-80 dB. O rok později již dokáže rozeznávat zvuky mnohem tišší kolem 20-30 dB.

Sluch po narození dozrává, a proto je důležité ho podporovat akustickými podněty. Už v šesti měsících dokáže svůj hlas modulovat, v deseti měsících dokáže najít zdroj zvuku a napodobovat jednoduché zvuky a slova. Batolata v 15 měsících dokáží reagovat na mluvené instrukce, aniž by potřebovalo vizuální podporu, nebo podporu doteku.

Rozpoznávání zvuků, které máme doma

Už od mala můžeme s dětmi rozvíjet právě sluchové vnímání, jeho rozpoznávání a tím pomoci rozvoji řeči. Trénovat poznávání zvuků můžeme pomocí běžných věcí, které najdeme doma. Přineste s dítětem na hromádku různé věci, které zná a které vydávají nějaký zvuk – hrnec, naběračka, lžíce, krabička s korálky, s rýží, autíčko… A vyzkoušejte všechny zvuky, které tyto věci dělají. Nechte dítě, aby si lehlo na zem a zavřelo oči. Zatřepejte pak například krabičkou s korálky a nechte pak dítě uhodnout, který zvuk jste právě dělali. Trhali jste papír? Jezdili autíčkem po zemi?

Obdoba této hry spočívá v uložení různých předmětů do krabiček od sirek. Všechny předměty si s dítětem prohlédněte. Nechte jej, aby s krabičkami zatřáslo a slyšelo zvuk, který vydává. Krabičky pak promíchejte a nechte dítě, aby si jednu vybralo a zatřáslo s ní. Uhodnete, co se v krabičce skrývá?

Zábavnými se stanou hry s tóny a rytmy.

destovahulkaDěti jsou různými tóny obklopovány od nejútlejšího věku. Pokud máte doma klavír, nechte dítě mačkat jednotlivé klapky. Vyťukávejte stupnici nahoru a dolů a nechte dítě hádat, zda melodie stoupá, nebo klesá. Objevujte spolu kouzlo xylofonu. Pro děti od tří let se stane oblíbenou hračkou Dešťová hůlka.

 

hrasezvuky

Legraci si užijete i s Paměťovou hrou se zvuky, kde budete hledat krabičky, které vydávají stejný zvuk. A i když se může zdát, že flétna v rukou malého dítěte, je schopná vyhnat myši i těch nejvzdálenějších děr, zkuste to chvíli vydržet. Dítě se naučí ovládat intenzitu dechu a následně intenzitu zvuku. Nechte dítě tleskat do rytmu vaší řeči, s menšími dětmi můžete tleskat společně.

 

S poznáváním zvuků vám mohou pomoci dřevěné puzzle - Dopravní prostředky, Hudební nástroje nebo Zvířátka v zoo.Snímek1

 

Běžte objevovat zvuky i ven!

Ještě větší paletu zvuků najdeme venku. Jede auto blízko nebo daleko? Zpívá někde pták? Kromě hry na Pepíčka, který pípá, se můžete vrátit i k oblíbené hře „Samá voda, přihořívá, hoří“ – nechte dítě hledat předmět podle vaší navigace. Se starším dítětem se můžete i střídat.

Vyzkoušejte také hru Najdi svůj pár zvířátka. Připravte si na kartičkách obrázky zvířat, které dítě zná. Každou kartičku se zvířetem budete mít dvakrát. Polovinu kartiček poschováváme a z druhé poloviny necháme dítě vybrat nebo vylosovat zvíře, jehož dvojici bude hledat. Dítě bude mít za úkol dělat zvuky, které dělá „jeho“ zvíře, jehož obrázek hledá. Zapojte se také – čím víc hráčů, tím lépe! Budete bučet, štěkat nebo mňoukat, dokud schovanou kartičku nenajdete.

Přejme vám krásný duben – plný zvuků, smíchu, hudby a radosti!