Řekněte oči, co vidíte?

myska

V minulém článku jsme psali o vztahu řeči a sluchu. Dnes se budeme věnovat vztahu řeči a zraku. Na rozdíl od sluchu dozrává zrak pomalu – nejpomaleji ze všech ostatních smyslů. Věděli jste, že dětem se vyvíjí zrak až do šesti let věku? Do té doby se oční bulva zakulacuje a dítě je dalekozraké. Oko dítěte si ale umí s dalekozrakostí poradit – dokáže dorovnat i tři dioptrie, aniž by mu to působilo nějaké potíže.

Pro rozvoj řeči je zrak důležitou složkou. Už první náznaky komunikace mezi matkou a dítětem jsou provázané se zrakovým kontaktem.

Zrak dítě podněcuje k hlasovému projevu, který se pak mění ve žvatlání. Postupem času dítě odezírá mimiku a artikulaci, kterou napodobuje. Stejně tak v mozku je centrum porozumění řeči uloženo v blízkosti zrakového centra. Tyto dvě centra jsou provázaná, protože právě díky porozumění řeči, které je napojené na optické vjemy, se rozvíjí jak slovní zásoba, tak gramatika a artikulace.

Optická paměť

Ke správnému rozvoji řeči můžeme napomáhat trénováním optické paměti, pozornosti a rozlišování.

Optickou paměť můžeme trénovat jakoukoli variací pexesa, která je úměrná věku dítěte. Pro menší děti bohatě stačí pouze hledání kartiček stejné barvy, postupně můžeme přidávat i obrázky. Nechte vždy dítě říct, co na obrázku vidí.

Od tří let poslouží hry se schovanými předměty. Vyskládejte na stůl několik věcí, které dítě zná. Pak je zakryjte a nechte ho, aby řeklo, které věci na stole byly. Můžete také po bytě nebo domě rozvěsit různé jednoduché obrázky a nechat dítě, aby si trasu prošlo a co nejvíc si jich zapamatovalo.

Pokud je rodič graficky zdatný, může začít kreslit libovolný obrázek. Přidává jednotlivé části vždy po jednom (například nejprve dům, pak okno, pak dveře). Dítě se nedívá a vždy s každou novou věcí pak říká, co na obrázku přibylo.

Optická pozornost a rozlišování

Tyto dovednosti jsou úzce spojené s dětmi předškolního věku. Optická diferenciace je základem pro nácvik čtení a psaní, a spolu s pozorností také rozšiřuje slovní zásobu.

Na rozlišování optických protikladů se zaměřuje hra Malá velká myška, která je vhodná již pro děti od tří let.

969(1)


hra_s_barvamiDalší hrou, procvičující optickou pozornost, je Duha. Díky jejímu rozdělení do několika variant, je vhodná pro děti od tří do deseti let.

Předškolní děti zvládnou i hru na němého, kdy z pohybů rtů hádají, jaké slovo jste řekli.

 

Venku na procházce se jistě osvědčí hra „Dívám se a vidím…“ – zaměřte se na jednu věc v okolí, například dveře a pomocí věty: „Dívám se a vidím něco…hranatého…dřevěného…hnědého…“ nechte dítě hledat správný objekt. Můžete se pak s dítětem střídat, podle jeho možností a dovedností.

Ačkoli se může zdát, že zrak dítěte dozrává pomalu a mezi ostatními smysly je nejdřív tak trochu outsider, nenechte se odradit od správného stimulování. Úloha zraku přichází postupně, ale případě rozvoje řeči pak často svoje další smyslové kamarády dokáže přeskočit.