Psychomotorika: Od plenek až po školní tašku

Po narození obsahuje mozek dítěte sto miliard mozkových buněk. Na začátku života mozek váží 400 gramů. Během prvních šesti let se jeho hmotnost ztrojnásobí. Zvětší se téměř na úroveň dospělého člověka! Co všechno se během této doby rozvíjí a zdokonaluje? A jak tomu můžete pomoci? Čtěte v našem článku!

 

1. rok: Potřeba jistoty i proměnlivosti

 První rok života dítě projde dynamickým vývojem – na začátku života sotva zvedá hlavičku a o necelý rok později už chodí. Na začátku je jemná motorika soustředěná jen na otevírání a zavírání pěstičky. Za pár měsíců obrací stránky v knížce, bere do ruky malé kuličky pomocí palce a ukazováčku anebo hází kostky do nádobky. Tento vývoj je úzce založený na prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Jeho propojení s okolím, důvěra v rodiče, pocit jistoty a bezpečí – to jsou základní stavební kameny jeho vývoje v prvním roce. Stejně tak potřeba proměnlivosti – děťátko se otevírá okolnímu světu a všemi smysly a rodič ho různými podněty stimuluje ke zvídavosti. Hmat podněcují doteky a laskání. Během prvního roku se dítě učí rozeznávat melodii lidského hlasu a snaží se zvuky napodobovat. Po narození děťátko sleduje pouze pohyblivý objekt, na konci prvního roku života už dokáže aktivně hledat kuličku, schovanou pod hrníčkem. 

V prvním roce života se zrak dítěte teprve vyvíjí. Pro malá miminka jsou proto vhodné obrázky a předměty, které mají kontrastní barvy a velké plochy, protože na malé předměty není schopné dostatečně zaostřit zrak. Ideální volbou jsou černobílé hračky a obrázky. 


V prvním roce života jsou také položeny základy socializace. Právě maminka je pro dítě hlavním zrcadlem a na ní se učí interakci s ostatními lidmi. Mezi 6. a 9. měsícem pak umí matku odlišit od všech ostatních lidských bytostí a přichází strach z cizích lidí. Dítě v tu dobu začíná chápat, že matka je trvalá a neměnná. V této době si také začíná uvědomovat svou samostatnost a aktivně se snaží budit matčin zájem i zájem svého okolí. Je uchváceno svým odrazem v zrcadle a jeho zvídavost už pracuje na plné obrátky – skřínky v kuchyni skrývají mnoho tajemství a bouchání vařečkou do hrnce je přece tak krásný zvuk!

kulicky

JAKÉ HRY JSOU VHODNÉ?

 

2. rok: Nápodoba a osamostatňování

Druhý rok života se nese v duchu pohybu a osamostatňování. Ve dvanácti měsících chodí dítko ještě vratce, o tři měsíce později bez problémů kope do míče a umí vstát, aniž by se muselo přidržovat nábytku. Díky tomu už se postupně dokáže samo zaměstnat a hledat nové podněty.

Průzkumné akce doprovází i rozvoj jemné motoriky – děťátko bere do ruky pastelku a postupně napodobuje čmárání, které se v průběhu několik měsíců proměňuje ve čmárání spontánní. Umí házet kuličky do lahve, stavět věž ze tří kostek a těsně před dovršením druhého roku si už listuje knížkou stránku po stránce a prohlíží si obrázky. Umí už rozlišit rozdíl mezi něčím, co je malé a něčím, co je větší a dokáže díky tomu dostat kostičku do správného otvoru.

zolo4

Samostatný pohyb v prostoru je důležitý hned v několika ohledech. Dítě zpracovává informace z různých prostředí a poznává funkce okolního světa. Zároveň už je ale může samo ovlivňovat a rozhodovat se, které stimuly jsou pro něj zábavné a které ne. Svoje místo dostává i symbolická hra – pomocí představivosti se z kamínku může stát bonbon a dítě stále více napodobuje chování, které vidí nebo slyší a snaží se mamince „pomáhat“ s úklidem nebo vařením. Ještě sice nechápe, že do polévky nepatří celý pytlík soli. Ale snaží se ho tam nasypat, protože maminka dělala před chvílí něco podobného. Dokáže držet lžičku a snaží se s ní najíst, jako to dělají rodiče a stejně tak se napije z hrnečku.

Pomocí nápodoby se rozvíjí také řeč. Dítě ji používá jako hru, ale také jako prostředek ke komunikaci. Přestává jen pasivně opakovat – tvoří vlastní dvouslovné spojení a zvídavě se učí názvy různých objektů. Ve dvou letech pak dokáže ukázat, kde má panenka nos, oči, vlasy, ruce a nohy. Všechny tyto schopnosti budují v dítěti důvěru v sebe sama a vedou k postupnému opouštění bezpodmínečné vazby na maminku.

Snímek1

JAKÉ HRY JSOU VHODNÉ?

 

3. rok: Já sám!

Druhé narozeniny často odstartují období, na které se vzpomíná s úsměvem teprve tehdy, kdy za sebou zavře dveře. Ano – období vzdoru. Ve třetím roce života se stále více prohlubuje potřeba osamostatnění a s ní přichází i potřeba sebeprosazení. Na rodiči tak leží úkol stanovovat hranice, ale zároveň nechat zkoušet nové věci. Ač se to může zdát občas těžko uvěřitelné, tak právě tento negativismus dítě učí, kde jsou hranice a kde může jít dál. I přes negativismus se dítě stále identifikuje se svým rodičem, jako vzorem chování a z jeho reakcí na různé situace vychází i ve svých projevech. Dítě stále přejímá postupy řešení různých situací právě od rodiče. V tomto ohledu je to pozice stěžejní a nezastupitelná.

hra

Dítě je již jisté v pohybu. Troufne si na těžší překážky, jako jsou židle a stoly, přes které bez potíží přelézá. Střídá nohy při chůzi po schodech, i když se ještě musí držet zábradlí. Bez potíží kope silně do míče, poskakuje na obou nohách a snaží se chodit po špičkách. Jednu vteřinu stojí na jedné noze. Kamarádem se stane odrážedlo nebo tříkolka, která ještě zrychlí pohyb, po kterém dítě v tomto věku tak touží.

Dítě se v tomto věku snaží přijímat co nejvíc podnětů a informací. Nechá si mnohokrát odpovídat na otázku „Co to je?“ a začne chápat pojem „moje.“ Zná své jméno a naprosto přesně se identifikuje na fotografii nebo na videu. Experimentuje s tím, co to znamená „svobodná vůle“. Díky tomu se občas rodič dostane do neřešitelné situace, protože dítě odmítá jakoukoli nabízenou variantu.

Dítě v tomto věku chápe význam číslice jedna a umí ji ukázat na prstech. Přiřazuje k sobě dvojice obrázků a třídí kostky podle barev. Zná již užitkovou hodnotu mnoha předmětů – ví, co jíme a co si můžeme obléknout.

Úkolem rodiče je, aby dokázal dítěti věnovat správné množství podnětů a situací, které si bude umět vyřešit samo. Jsou to například hry, kdy může samo tvořit – z kostiček, lega nebo pomocí modelíny. Nechat skládat jednoduché puzzle, které zvládne sestavit bez pomoci. Nechat ho pomáhat s běžnými denními úkoly, jako je oblékání, pomoc při úklidu. Důležitá je společná hra, která učí dítě interakci mezi lidmi. Hra pomáhá rozvoji motorických dovedností, a stejně tak vývoji řeči, která mu pomáhá vyjádřit potřebu, touhu nebo nesouhlas.

969(1)

Jaké hry jsou vhodné?

 

 4. rok: Osvojování nové role a základy grafomotoriky

Třetí narozeniny jsou magickým krokem v životě dítěte – oficiálně se z něj stává předškolák. Mnoho dětí vyrazí za novými zážitky a kamarády do školky. Toto období s sebou přináší mnoho nových zkušeností. Pro dítě se stává důležitý kolektiv vrstevníků a vztahy s nimi. Poznává svou roli a osvojuje si normy společenského chování. Dokáže se omluvit, když udělá něco špatně a zároveň touží po ocenění kolektivu, do kterého se snaží začlenit. Uznání vrstevníků se stává důležitou součástí jeho sebehodnocení. Dítě si osvojuje gramatiku v řeči a pomocí řeči se rozvíjí i jeho myšlení. Aktivně popisuje, co dělá a uvažuje nahlas. Chápe také pojem „dva“ – umí na prstech napočítat do dvou a podat na požádání dvě hračky.

detikresli

Rodiči oblíbenou otázku „Co je to?“, střídá ještě oblíbenější: „Proč?“Dítě rádo poslouchá pohádky - vyprávění podněcuje jeho fantazii a díky té dokáže vyjádřit svůj postoj ke světu. Svou roli zde hrají knížky a vyprávění pohádek, kde se opakují určité primitivní rysy, jednoznačné charaktery a řešení situací. Dokáže také plnit úkoly pomocí sluchu – určí některé zvuky, které slyší a umí určit, který zvuk je tichý a který hlasitý a samo zazpívá krátkou písničku.

Dítě se učí samostatnosti v sebeobsluze – dokáže si vyčistit zuby, obléct si bundu, navléct ponožky, obout boty a umýt si ruce a obličej. Bez problému si natočí vodu z kohoutku a jí pomocí lžíce a vidličky.

Do popředí se začíná dostávat grafomotorika – dítě dokáže obtáhnout předlohu kříže nebo tiskací písmeno V a H a tužku již drží správným úchopem. Vymalovává obrázky a učí se zacházet s nůžkami, i když mu to ještě příliš nejde. Základem grafomotoriky je dozrávání nervové soustavy, která se v tomto období vyznačuje dominancí jedné ruky. Kresba už také nefunguje jako cíl, ale jako zobrazení reality – dítě s ní prezentuje svůj pohled na svět a obrázky bývají pojmenované až po tom, co je kresba dokončená. Ačkoli dítě chápe rozdíl mezi označením „malý“ a „velký“, v kresbě často zdůrazňuje subjektivně důležité rysy. Slovy Zdeňka Matějčka – dítě kreslí to, co o objektu ví. Ne to, co na něm vidí. Proto dítě na začátku nekreslí u postavy trup, protože z jeho pohledu je důležitá hlava a končetiny.

Vývoj hrubé motoriky: Během čtvrtého roku už dítě umí chytit míč, skáče snožmo a umí chodit po špičkách.  Pravostranná nebo levostranná dominance se tak objevuje i v hrubé motorice. Dítě dokáže stát na jedné – dominantní – noze až několik sekund a při skoku již nestřídá odrazovou nohu.

gigi_blocks 

JAKÉ HRY JSOU VHODNÉ?

  • Hry podporující dominanci jedné ruky: puzzle a stavebnice (svítící lego kostky Light Stax nebo magnetická stavebnice Magnatiles). Staví si dítko rádo bunkry? Tak určitě nezapomeňte na obří stavebnici GIGI blocks!
  • Hry podporující správný úchop: Provlékací hry Goki
  • Pohádkové knížky: Krásně ilustrovaní Broučci od Jiřího Trnky nebo Míša Kulička

 

5. rok: Tvůrčí hry s kamarády

V polovině předškolního období se dítě stále více utvrzuje ve své sociální roli v rodině i mezi vrstevníky. Velkou roli hraje osvojování prosociálního chování. V tuto dobu již také ví, že jeho pohlavní identita je neměnná a podle toho diferencuje i svou hru. Rádo se účastní her, při kterých se závodí. Hra je tvůrčí a společná s vrstevníky. Díky slovní zásobě se už dítě dokáže domluvit na průběhu a cíli hry. V rámci sociálních vztahů se učí kontrolovat a ovládat agresivní tendence, které v tomto věku dostávají spíše slovní charakter. Zároveň už umí i pochopit negativní důsledky svého jednání.

michael_coghlan

Hrubá motorika se zdokonaluje ve spoustě dovedností. Dítko už na jedné noze jen nestojí, ale i skáče. Umí se pohybovat v rytmu hudby, vyhodí míč do výšky, chodí ze schodů bez držení a přitom střídá nohy. Před pátými narozeninami dokáže ze dvou metrů hodit tenisový míček do kruhu o průměru 25 cm.

Při kresbě už se u postav objevuje kromě nohou a hlavy také trup. Směrem k pátému roku už dítě umí stříhat nůžkami podle čáry a trénuje zavazování tkaniček. Se zájmem skládá puzzle z dvanácti a více dílků a bez potíží postaví most ze šesti kostek. Začíná se orientovat v čase – určí, co děláme v noci a co přes den. Umí počítat na prstech do tří a podá na požádání tři kostky nebo tři autíčka.

V řeči přestává používat dětské výrazy, používá věty o pěti slovech a snaží se spontánně zařazovat nové výrazy. Dokáže popsat slovo podle jeho významu a začíná používat minulý čas. Recituje krátké básničky a umí říct, k čemu slouží auto nebo dům.

03610395-c32a-43db-8c4b-38d5ed8274601015

JAKÉ HRY JSOU VHODNÉ?

 

6. rok: Dozrávání nervové soustavy a školní zralost

Páté narozeniny startují období, které se soustřeďuje na ucelení školní zralosti. Dítě ještě nechápe význam této role, nemá pro něj přesnou náplň a hodnota této role závisí na postoji rodičů. V šesti letech dochází k postupnému dozrávání centrální nervové soustavy, která přináší odolnost vůči zátěži a emoční stabilitu. Dítě koncentruje svou pozornost a dokáže se delší dobu soustředit. Dozrává u něj senzomotorická koordinace a manuální zručnost, která se odráží v grafomotorice. V tomto věku je velmi důležitý rozvoj zrakového a sluchového vnímání, který je předpokladem pro úspěšný start ve škole.

kalisky

Do pěti let vidí dítě lépe na dálku, než na blízko. Zaostřování čočky je tak namáhavější. Po pátém roce se schopnost vidět na blízko zlepšuje. Dítě lépe vnímá detaily a dokáže rozlišit tvar nebo počet. Pod to spadá i rozlišování směru – například u písmen b a d. Pomocí zraku dokáže také vnímat celek jako soubor více částí, které spolu mají nějaký vztah. To je i předpoklad ke čtení – aby soubor jednotlivých písmen dokázalo spojit ve slovo. V šesti letech přichází i koordinace očních pohybů –  ty přestávají být těkavé a dítě tak dokáže systematicky prohlížet obrázek nebo text. Důležité postavení má koordinace oka a ruky – usměrnit čáru při psaní nebo kreslení a nepřetahovat obrysy obrázku při vymalovávání.

V šesti letech dětem dozrává i sluchové vnímání. Jeho rozvoj je založený na chápání mluveného slova a jeho systematického vnímání. K mluvené informaci už se nedá vrátit, takže musí dítě vyvinout dostatečnou pozornost, aby si ji zvládlo zapamatovat.

kaleidograph2

JAKÉ HRY JSOU VHODNÉ?

 

 6.(7.) rok  - 8.(9.) rok: Raný školní věk

Nástup do školy provází velký rozvoj poznávacích procesů. Stále se rozvíjí sluchové a zrakové vnímání a zpracování informací. Do dětského života nastupuje také logické uvažování. Na začátku školní docházky dítě řeší problémy intuitivně nebo na základě toho, co zažilo. Na základě vyprávění a zážitků postupně dokáže zobecňovat pojmy a dedukcí spojovat více hledisek dohromady. Postupně pak dokáže posuzovat skutečnost z více hledisek – umí roztřídit předměty ne podle jednoho, ale už podle dvou kritérií.

skola-400x267

Paměť dítěte je na začátku mechanická, postupně se s větším množstvím informací stává stále více logická. Stejně tak se zvyšuje i kapacita paměti. Paměť se cvičí osvojováním určitých paměťových strategií, které dítě utvrzují v jeho schopnostech. Paměťové učení se rozvíjí až od druhé třídy. Do té doby hraje roli hlavně učení senzomotorické, zaměřené na grafomotoriku.

JAKÉ HRY JSOU VHODNÉ?

  • Paměťové hry
  • Složitější stavebnice s malými dílky, které trénují jemnou motoriku prstů: Skvělou příležitostí pro malé stavitele je stavebnice TomTec od tvůrců populární Kaply. Na rozdíl od ní má TomTec plastové spojnice, díky kterým mohou vznikat úchvatné stavby.
  • Logické hry, hlavolamy
  • Vědomostní hry - systém otázek a odpovědí: Vyzkoušejte Zoologický kvíz a u malých prvňáků se určitě neztratí Hádanky Dráčka Fráčka
  • Knížky, které si dítě může samo přečíst.
  • Postřehové hry: Nejen děti pobaví hra Trio nebo nervydrásající Tik tak bum!