Přípravu dětí do první třídy se vyplatí nepodcenit: poznávací (kognitivní) oblast

Jsme sice ještě pořád v první půlce března, ale dubné zápisy do základních škol tu budou co by dup. Co u nich naše nejmenší čeká? A jsou na ně připravené? Potažmo jsou připravené na první třídu? Hezký přehled o tom, co by takový prvňáček měl ovládat, najdete v našem seriálu. Dnes zaměřeném na poznávací (kognitivní) oblast. Ale hlavně se ničeho nebojte, září je přeci jen ještě daleko a do té doby se každé děcko ve vývoji ohromně posune. My vám v našem seriálu také poradíme, jak na to.

Zapomeňte na čtení či psaní, to se děti naučí právě v první třídě. Existují však znalosti a dovednosti, které by děcko ovládat mělo. Mělo by znát své jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. Také vyslovit správně všechny hlásky, poznat první a poslední hlásku ve slově, vytleskávat slabiky, rozpoznat barvy a číslice do pěti, znát geometrické tvary. A také zazpívat písničku či přednést básničku, nakreslit postavu, stříhat, správně držet tužku. A právě s těmito dovednostmi mají prvňáčci často problém.

Pět oblastí rozvoje

Když se na to podíváme o trochu víc odborně, měly by být děti zdatné v pěti oblastech - zrakové, sluchové, motorické, poznávací a sociální. To jsou oblasti, v kterých bychom měli své předškolní děti rozvíjet. Velkou část se snaží pokrýt mateřská škola, ale cvičit bychom s dětmi měli i doma. A může to bavit nás i děti.

Poznávací oblast

Kognitivní funkce (někdy poznávací funkce) jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, jejich centra jsou uložena v různých částech mozku. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí.

Poznávací funkce rovněž zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací. K funkcím exekutivním patří schopnost posuzování a řešení problémů, plánování, organizování.

Kognitivní systém je ucelenou strukturou, jednotlivé funkce na sebe navazují, jsou vzájemně propojeny a jedna bez druhé nemohou samostatně fungovat. Přesto lze jednotlivé funkce vzájemně rozlišit, jejich dělení však není vždy zcela jednoznačné. Tyto kognitivní funkce rozlišujeme na paměť, pozornost a koncentrace, rychlost zpracování informací a pohotovost, exekutivní funkce včetně emocionální seberegulace, řeč a schopnost vyjadřování a porozumění, prostorovou orientaci.

Co to znamená u dětí?

Pod pojmem “myšlení” si asi každý něco představíme. To, co by měly děti ovládat, je analiticko-syntetická činnost, tedy rozložení celku na části a naopak, koncentraci a zobecňování - uvést konkrétní příklady, určit společný význam či nadřazené pojmy. Důležité je také pojmenovávání, protiklady a souvislosti - malý/velký, hodně/málo, největší/nejmenší atd., a analogie. Znát by měly časové vztahy - co dělají ráno, po obědě a večer, ale také na jaře, v létě, v zimě atd. Rozpoznat, co je to včera, dnes, pozítří. Mít zdravý logický úsudek, aneb vědět, co udělají, když mají žízeň, hlad, něco je bolí, něco rozbijí.

Cvičit by měly také pozornost a vydržet se soustředit na činnost alespoň deset až patnáct minut, a to i u činnosti, která je nebaví. Paměť je také důležitá. Děti by měly dokázat napodobit pohyb, zopakovat pokyn, vzpomenou si na to, co se stalo v minulosti. Důležité jsou také základní vědomosti o tom, jaká existují povolání, čím je máma a táta, jak se jmenují, kde bydlí, kolik jim je let, kdo žije v domácnosti, znát své kamarády. Měly by rozumět okolnostem (změnám počasí, cestování), umět počítat do šesti. Stejně tak by měli rozmět a pochopit řeč - rozumět běžně mluvené řeči, reagovat správně na pokyny dospělého, vyprávět jednodušší příběh, v řeči používat rozvité věty, tvořit slova opačného významu, mluvit gramaticky správně či mít správnou a srozumitelnou výslovnost hlásek.

Správná grafomotorika je základ

A jak jsme si říkali už v minulých dílech, řeč, zrak, motorika i všechny další oblasti jsou v rozvoji vzájemně propojené. A proto také poznávací oblast můžete procvičovat s grafomotorickými listy. V kidtown.cz si můžete grafomotorické listy Obrázky a klikyháky kocourka Macourka stáhnout zcela zdarma a vrhnout se na to :-). 

Kidtown_banner_WEB_Evropsky_den_logopedie

Jsou také ale další cesty, jak děcko rozvíjet. Pomoci ale mohou i naše hračky pro rozvoj motoriky. Například dřevěná hra na povolání Dřevěné figurky povolání je přesně tou pravou. Jednotlivé kusy jsou z překližky, mají hladký povrch vhodný pro malé dětské ručičky. Na obrázcích se děti učí rozpoznávat lidská povolání, např. veterinářku, hasiče, doktorku, tenistku, voják, kuchaře a spoustu dalších. Hračka je perfektní pro rozvoj fantazie i popisu věcí a situací malých dětí. Malé děti poznávají a rozeznávají jednotlivá povolání. U starších dětí podporuje storry-telling, poznávání kultur a životního stylu.

6243_wooden-community

 

Skvělou volbou je také stavebnice Magnetická stavebnice malý stavitel - emoce, která se zaměřuje na porozmění emocím. Tváře jednotlivých postaviček mohou vyjádřit 6 odlišných emocí: štěstí, smutek, zlost, překvapení, zmatek a vyděšení.

4791_better-build--emo

Další možnou hrou, která podporuje vývoje dětí, je naše novinka Resources (Zdroje). Krásná stavebnice, díky které se děti seznámí se zdroji, které jsou potřeba například při stavbě velkoměsta či vesnice. Každý kus stavebnice napodobuje tvarem a barvou opravdové přírodní zdroje, základní prvky všeho kolem nás. A na vás je kombinovat a skládat je a vdechovat tak život nekonečným výtvorům. Zdroje rozvíjí dětskou kreativitu, sociální a emoční stránku osobnosti, rozpoznávací a percepční vnímavost, motoriku.

Unknown-4Unknown-5Unknown-3

A možná znáte Duhové kamínky, které rozvíjí zrak, první matematické znalosti (počítání), ale také jemnou motoriku. S barevnými kamínky různých tvarů mohout tvořit obrázky podle předlohy nebo podle vlastní představivosti. Rozvíjí tak všechny zmíněné oblasti dohromady.

P4091365P4091370P4091368

V příštím díle si povíme víc o rozvoji sociální oblasti. Zajímá vás také motorika, zrak a sluch? Pak si přečtěte díly, které už u nás na blogu vyšly: o motorice, zraku a sluchu.