Knížky – vítejte ve světe fantazie!

kvak a žbluňk

Moje první knížka, kterou jsem dokázala sama přečíst, se jmenovala Kvak a Žbluňk. Bylo mi šest, písmena jsem se učila natajňačku pod postelí, „ch“ jsem četla jako „c“ a „h“ a kromě příběhu, který mě zas tak moc nezajímal, jsem chtěla vědět, jaká slova se skrývají u obrázků.

Obrázky byly lehce hororové a podmaňovaly si tak dětskou fantazii. A tak jsem si poplakala spolu se Žbluňkem, kterému pošťák stále nenosil žádný dopis, a radovala se, když žabákům na zahrádce vyrostlo zasazené semínko. Postupně se přede mnou otevřel svět, který běžel současně s mým. Kam jsem se mohla nechat unést a žít životy různých hrdinů. Chtěla bych tenhle kouzelný svět ukázat i svým dětem. Ale jak na to? A proč jsou knížky důležité i pro děti, které ještě číst neumí?

 

 

Co předchází čtení? Obrázky!

Obrázkové knížky mají své místo už v nejútlejším dětském věku. Vždyť zrakové centrum v mozku je v blízkosti centra řečového. Během druhého roku života se se pomocí obrázkových knížek rozvíjí symbolická hra. Ta má nezastupitelné místo ve vývoji dětské psychiky. Dítě tak své pocity a prožitky přenáší do jiných objektů. Knížka tak může pomoci s nočním strachem z neznámých zvuků - pomocí vhodně zvoleného příběhu dítě vidí, že na obrázcích probíhá stejná situace, která má pro jeho myšlení pochopitelné vysvětlení a vyústění. Takovou symbolickou postavičkou může být třeba žabáček Jeroným.

 žabáček Jeroným

Svět podle Hervé Tulleta

Hervé Tullet je francouzský výtvarník a autor mnoha knížek pro děti. Při své práci seznamuje děti s tím, že knížky nejsou jen ke čtení, ale ke hře a rozvíjení fantazie. V knížkách nenajdete mnoho textu. Mnohdy vůbec žádný. Hervé Tullet se díky tomu dokáže dostat k dětem ze všech zemí a kontinentů, aniž by musel cokoli říct. Stačí se dívat a tvořit vlastní příběhy – nakreslit si na prsty obličeje a vydat se na cesty nebo za sportem. Můžete měnit obličeje a vymýšlet, komu patří, anebo večer zhasnout, vzít do ruky baterku a sledovat kouzla, která se roztančí na stěně.

IMG_7319hrasestiny2hrave ve tmehrave ve tme2

Pohádky a básničky pro kluky i holčičky

Po druhých narozeninách přicházejí na řadu říkanky  – dítě si osvojuje rytmiku a melodii slov a trénuje si paměť u jednoduchých básniček. V předškolním věku pak už dítě chápe, že jazykem a řečí může popisovat i věci, které nevidí, které nejsou vázané na konkrétní okamžik, a které jsou jen v jeho fantazii. Při čtení pohádek se ptá na pokračování a vymýšlí vlastní vyústění příběhů. Rozvíjí se tak řeč a fantazie. Děti se také identifikují s hlavním hrdinou a učí se tak sociálním dovednostem. Dokáží rozlišovat správné a špatné chování a učí se předjímat následky.

Děti rády čtou… stejně, jako jejich rodiče

V roce 2014 uvedla Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy výsledky výzkumu, kde se ukazuje, že nejvíc čtou dívky ve věku 8-9 let. Jednalo se o celých 93% dotázaných. O pět let později klesá obliba čtení o 30% a u chlapců dokonce až o 40%. Jak děti více motivovat ke čtení v jejich volném čase? Jolana Ronková z Univerzity Karlovy v časopisu iForum uvádí: „Velmi důležité je vést děti ke čtení od malička, kdy jsou více „tvárné“ a ovlivnitelné příkladem rodičů. Nejúčinnější bývá přímá dětská zkušenost, tedy pokud dítě samo vidí, že lidé v jeho okolí ve svém volnu čtou rádi, povídají si o knihách a mají z knih radost. Dokážete-li tuto radost s dětmi sdílet, např. při společném předčítání, nákupu nových knih, návštěvě knižních festivalů či společným chozením do knihovny, máte téměř vyhráno.“

Jak motivovat a podpořit správný vývoj čtení?

 • Povídejte si, hrajte si! Malí čtenáři se objevují nejvíce v rodinách, kde rodiče tráví s dětmi volný čas. Rodina má na budoucí čtení u dětí mnohem větší vliv, než později škola!
 • Choďte s dětmi do knihovny – prohlédnout si knížky. Nemusíte si žádné půjčit. Naučte dítě, že ke čtení patří klid, ticho a příjemné prostředí. V knihovně dítě uvidí i jiné lidi, kteří si čtou rádi, a bude to na něj mít pozitivní vliv.
 • Kupujte knížky, které jsou interaktivní a podporují dítě ve vymýšlení vlastních příběhů. Krásným příkladem jsou knížky od Hervé Tulleta.
 • Umožněte dítěti, aby vás vidělo s knížkou. Ukažte mu, že je to pro vás příjemná chvíle, která patří ke každodennímu životu, a že i přes pracovní vytížení je normální najít si čas na čtení.
 • Místo písniček v autě poslouchejte namluvenou knížku – krátké příběhy, nebo delší knížku na pokračování. Dítě se tak naučí rytmice a melodii čtení a pomůže mu to také trénovat paměť.
 • Učte dítě, že pomocí knížek se může dozvědět spoustu zajímavých informací zábavnou formou.

 

hrady a zámky

Co přinášejí knížky do dětského světa?

 • Umění třídit informace Vzdělávací knížky dětem ukazují, že učení může být zábava, děti se učí dávat si věci do souvislostí a naučí se hledat přínosné informace.
 • Trénování paměti – k mluvenému slovu se už nemůžeme vrátit. To podporuje dětskou paměť a schopnost učit se.
 • Trénování sociálních návyků – pomocí pohádkových postav, které mají přesně dané charaktery, dítě poznává, jaké chování je žádoucí a jaké ne.
 • Rozvoj verbálních schopností – lidé, kteří čtou, se lépe dokáží vyjádřit a mají širší slovní zásobu
 • Rozvoj fantazie, kreativity - lidé, kteří čtou, vyhledávají zároveň příležitosti k dalšímu poznávání světa kolem nich. Chtějí být aktivními členy, kteří mají chuť a odvahu měnit život ve svém okolí.
 • Relaxaci – dítě se naučí chápat, že čas s knížkou patří jen jemu a bude jej vyhledávat.
 • Soustředění – čtení knihy vyžaduje soustředění na delší časový úsek, kdy se musíme odstřihnout od dění kolem nás.

 

A tak nechte ty vaše malé Kvaky a Žbluňky, aby si večer svítili baterkou pod dekou. Bude to i vaše vítězství a radost, protože v těch knižních světech se žije tak hezky!