Řeč a hmat...jak spolu souvisí?


hmatove_pexesoPosledním ze smyslů, podílejících se na rozvoji řeči, je hmat. Hmat je smyslem, který umí v krajním případě řeč i nahradit. Slouží tak například Braillovo písmo, díky kterému mohou nevidomí lidé číst nebo psát.

 

 

Doteky a laskáním k rozvoji hmatu

Hmatové receptory jsou uložené v kůži v různé koncentraci. Nejvíce jich najdeme na konečcích prstů a na špičce jazyka. Nejméně pak na zádech. Dítě hmatem objevuje svět - malé děti se hned po narození prostřednictvím hmatu ujišťují o blízkosti druhé osoby. Zároveň si pak později pomocí hmatu ověřují to, co vidí. Simona Lazzari ve své knize o vývoji dětí píše: „Hlazení, mazlení, masáže a chování jsou tím nejlepším zdrojem hmatových dojmů a zážitků, které dítěti dodávají jistotu a stabilitu, pocit pohody, vnitřní vyrovnanosti a povědomí o uspořádání jeho tělíčka, a tím i lepší podmínky pro rozvoj koordinace.“ Dítě, které si pomocí hmatu uvědomuje své tělo, pak postupně dokáže jednotlivé části spojovat v celek.

Hmat jako základ jemné motoriky

Hmat dítě motivuje k pohybu a činnosti. Kolem prvního roku života, kdy se začínají rozvíjet motorické dovednosti, se zároveň začíná rozvíjet i řeč, jako nástroj komunikace.

Správnou podporou hmatu podpoříte u dítěte i základy jemné motoriky. Právě provázanost řeči s motorikou je u dětí důležitým prvkem v jejich rozvoji. Jak můžeme začít? Nechte dítě poznávat nejrůznější povrchy a materiály. I takové, které se vám zdají příliš obyčejné. Dětské prstíky se s nimi mnohdy setkávají poprvé v životě. Nechte dítě objevovat všechny vlastnosti hmatu – některé věci studí, některé hřejí, některé hladí, jiné tlačí.

Hrajte si!

kulicky

Rozvoji hmatu můžete pomoct správně zvolenými hračkami. Půlročním dětičkám dejte do ruky Barevné kuličky na mačkání, kupte odřezky nejrůznějších barevných látek, nalepte na karton a nechte maličké objevovat různé povrchy, když zrovna leží na břiše.kulicky2

 

 

A jak jste na tom s hmatem vy? Spolu s tříletými si zahrajte Hmatové pexeso nebo je nechte poznávat Tvary v rámečku.

 

hmatové pexesorameckyhmat

 

Ve hře Poznej hmatem tvar se může ukázat, že i vy sami máte ještě co nacvičovat.tvaryhmat

Příště se vydáme na průzkumnou cestu jemnou motorikou, tak cvičte a hrajte si!