Eva Stupková

Již během vysokoškolského studia jsem se zabývala významem pohádek pro rozvoj dětské osobnosti. I moje profesní dráha směřovala v mnoha ohledech k dětem. Jsem dlouhodobě zaměstnána v pedagogicko-psychologické poradně na pozici psychologa a jako vyučující na soukromé pedagogické škole, kde vedu výuku psychologie. Moje odborná zkušenost zahrnuje rovněž vysokoškolské a jiné přednášky, působení v mateřské škole. 
 
Postojově je mi blízká humanistická psychologie (seberealizace, otevřenost, odpovědnost za svůj život). Jsem příznivcem kontaktního a respektujícího rodičovství. Narodila jsem v roce 1984 v Táboře, kde teď společně s partnerem a dcerou také žiji. Aktuálně jsem na mateřské dovolené.