Deset rad pro rodiče, když je škola zavřená

1. Dodržujte režim – základem je pokračovat v pravidelném režimu, na který jsou děti zvyklé.

Trvejte na tom, aby i teď, kdy jsou doma, vstávaly a chodily do postele v pravidelný čas. 

 

2. Simulujte časový rámec výuky, včetně dodržování přestávek.

Toto není víkend ani den, kdy by mělo mít dítě úplně volno. Pokud dítě pracuje u stolu, posaďte jej k němu vždy ve stejný čas. Škola má také přece určitý pevný řád. I když se to může zdát lehce přehnané, tak i to, že se dítě "slušně" oblékne může pomoci. "Pyžamový" den směřujte spíše na sobotu nebo neděli.

 

3. Program dne upravte z pohledu režimu běžného výukového dne.

Stanovte přesný harmonogram, kdy má dítě dělat úkoly, kdy se protáhnout a nezapomínejte na kroužky, resp. aktivity, které děti na kroužcích běžně dělají – malujte si s nimi, vezměte je ven, nechte je sportovat. Vše do tohoto harmonogramu zakomponujte.

 

4. Zdokonalujte dovednosti čtení a psaní.

Jsou to přece základní znalosti, bez kterých se v životě neobejdete. Navíc k tomu nepotřebujete žádné další pomůcky. Knížky přece doma má každý a pokud byste nevěděli, co mají psát, tak děti klidně nechte opisovat text z jeho oblíbené knihy. 

 

5. Motivujte dítě, aby udržovalo sociální kontakt se spolužáky.

Podpořte jej, aby diskutovalo dané předměty se spolužáky – nechte ho poptat se, jak to dělá spolužák. Upevní to jejich zájem o výuku a sociální interakci. 

 

6. Držte se návodu, který vám dává učitel.

Sledujte stránky své školy a komunikujte s třídním učitelem.

 

7. Dělejte si poznámky. Používejte způsob, který vám vyhovuje.

Mohou to být „lepíky“ nebo různé záložky, na které si zaznamenávejte, s čím má dítě problém.

 

8. Pokud něčemu dítě nerozumí, konzultujte s učitelem.

Látku s dětmi opakujte, procvičujte, ale nesnažte se jim látku vysvětlit sami. Ptejte se dítěte, jak látce rozumí, jak by to řešilo, nechte si vysvětlovat od něj. Podporujte ho v jeho práci, nedělejte ji za něj.

 

9. Pokud si nebudete vědět rady s něčím i tak, cvičení raději vynechte.

Ať si klidně dítě poznamená, že mělo s cvičením problém. Určitě to s ním po návratu do školy pedagog rád probere. Pokud je to možné, ptejte se hned učitele nebo spolužáků.

 

10. Učte děti pracovat s plánováním činností a zpětnou vazbou.

Nechte ho naplánovat si, co udělá, v jakém čas a zpětně si vyhodnotit, zda se mu vše podařilo. Ať shrne důvody, proč ano a proč ne a vymyslí, jak s tím bude dále pracovat. (Tento bod se může zdát pro menší děti složitější, žáci od 3.-4. tříd by to měli zvládat).

 

Zpracoval  Kidtown.cz ve spolupráci s pedagožkou Mgr. Jitkou Vokšickou, ZŠ Hovorčovice a pedagogy základních škol Prahy 6.