ADHD: děti nápadně živé, obtížně ovládají emoce, často se rozptýlí

Neklid a nepozornost u dětí jsou nejčastějšími projevy poruchy pozornosti s hyperaktivitou, tzv. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Jedná se o neurovývojové onemocnění, jehož zásadními symptomy jsou nepozornost, impulzivita a hyperaktivita. Abychom mohli mluvit o ADHD, měly by se tyto symptomy projevovat u dítěte dlouhodobě a ve všech možných situacích, tedy ve škole i v rodině. U chlapců to častěji bývá hyperaktivita a nepozornost, bývají impulzívnější než dívky. Holky jsou zase častěji nepozorné. 

Hyperaktivitou zjednodušeně nazýváme nadměrně nutkavou potřebu pohybu, často bezdůvodnou, kterou člověk nedokáže tlumit nebo ovládat. “Děti jsou nápadně živé, mají potřebu být neustále v pohybu, obtížně regulují své chování a emoce, mají sníženou frustrační toleranci a psychickou odolnost, potíže s plánováním a organizací, nedokáží kolem sebe udržet pořádek, odložit své potřeby, jsou snadno rozptýlitelné,” přibližuje podrobněji projevy ADHD u dětí psycholožka a speciální pedagožka Eva Šimotová. ”U některých jedinců jsou projevy patrné už v kojenecké věku. Často se vyskytuje nepravidelný biorytmus, obtíže se spánkem, s jídlem, rozmrzelost, plačtivost,” uvádí psycholožka.

Ovšem ADHD se netýká pouze dětí. S narůstajícím věkem se sice mohou viditelné projevy utlumovat, u dospělých se ale porucha začne projevovat jinak. ADHD se tedy nejčastěji vyskytuje v mladším školním věku. Někteří jedinci se postupem času naučí své chování ovládat, u jiných může přetrvávat ve větší či menší míře až do dospělosti.

Co může za hyperaktivitu, co je spouštěčem? Svojí roli může hrát genetika, ale také to, jak se chová matka v těhotenství či jak náročný byl porod. “Mezi příčiny patří narušený prenatální vývoj, např. životospráva matky během těhotenství - alkohol, drogy, nikotin, stres, infekce nebo komplikace při porodu jako je předčasný porod, hypoxie plodu, klešťový porod či kříšení novorozence. Svoji roli však může sehrát také dědičnost, kdy rizikovým vlivem může být rodič s toutéž poruchou,” vysvětluje Eva Šimotová.

Pojďme se podívat na to, jaké vlastně jsou děti s ADHD, jak se tato diagnóza projevuje:

  • Nedokáží dávat pozor na detaily, dělají chyby z nedbalosti ve škole i v domácích pracích - hezkým příkladem je zapomínání háčků a čárek v diktátech či záměna znamének v matematice
  • Mají potíže udržet pozornost u úkolu nebo při hře - často odbíhají k jiné činnosti, vyruší je jakýkoliv vnější podnět, s rostoucím časem se projevuje únava
  • Vypadají, že neposlouchají a to i ve chvílích, kdy někdo mluví přímo na ně 
  • Často odkládájí úkoly, které vyžadují nepřetržité úsilí
  • Ztrácí věci, které jsou pro úkoly nebo činnosti nezbytné - hračky, tužky, knihy, učebnice 
  • Jsou impulzívní - vyhrknou odpověď dřív než člověk dokončí otázku, skáčí do řeči ostatním, rychleji mluví než myslí, jejich reakce mohou být nevhodné, složité situace často řeší agresivně nebo naopak pasivně
  • Vrtí se na židli, vstávají a odchází z lavice, potřebují si s něčím hrát, zaměstnat ruce i nohy
  • Problémy mohou mít v sociální oblasti - hůře navazují kamarádství, špatně zvládají neúspěch a negativní reakce na své chování - například když se jim někdo posmívá, šikanu
  • Děti jsou kreativní, nacházejí originální a nevšední řešení situací, reagují rychle a pohotově
  • Mívají výbornou dlouhodobou paměť

 

Diagnóza ADHD sice může být nepříjemné zjištění, ale je dobré o ní vědět. Jen tak můžete s takovým děckem správně pracovat. Existují totiž metody a postupy, jak dětem ulehčit každodenní, školní i pracovní aktivity. Pokud tedy máte pocit, že takové děcko doma máte, určitě se s ním vydejte do pedagogicko-psychologické poradny, kde zkušení odborníci stanoví diagnózu a poradí a určí další postup, co lze s děckem dělat a jak mu pomoci. 

Je také dobré vědět, že se budete muset obrnit trpělivostí. “Ve výchovném přístupu hraje velkou roli laskavá důslednost, snaha rodiče ovládat vlastní emoce, aby vnitřní napětí, které je u dítěte neustále přítomné, nestupňoval. Nezbytnou podmínkou je bezpodmínečné přijetí takového dítěte,” uvádí psycholožka Šimotová.

Ve výchově i práci s dětmi s ADHD vám mohou být pomocníkem také speciální hračky a pomůcky. Podívejte se do naší sekce Hračky a pomůcky pro děti se speciálními potřebami, najdete mezi nimi i takové, které jsou vhodně pro děti s touto diagnózou, hračky a pomůcky pro koncentraci a soustředění. Například balanční židle Tilo, některý z kousáků či sensory pro podporu koncentrace pomohou.